Tỳ hưu đeo cổ nhả ngọc phỉ thúy dẹp S586

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ ngọc Phỉ Thúy( Miến Điện.- Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.8cm x 4cm x 0.6cm + Khối lượng: 37g + Ý nghĩa: chiêu

Tỳ hưu đeo cổ ngọc Phỉ Thúy bổ trợ công danh S412

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ Ngọc Phỉ Thúy A+ ( Miến Điện – Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.6cm x 2.5cm x 1.5cm + Khối lượng: 30g –

Dây chuyền tỳ hưu kết sẵn ngọc miến điện S497

+ Chất liệu và hoàn thiện: Dây chuyền kết sẵn Tỳ Hưu đá ngọc Miến Điện (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.5cm x 1.3cm + Khối lượng: 20gram + Ý nghĩa:

Tỳ hưu đeo cổ Phỉ Thúy A+ phát tài S412

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ Ngọc Phỉ Thúy A+ ( Miến Điện – Trung Quốc) _(có giấy kiểm định) + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.2cm x 2.5cm x 1.7cm +

Mặt dây chuyền Tỳ Hưu thạch anh đen may mắn S779

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt dây chuyền Tỳ Hưu trên lá đá hắc ngà (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.3cm x 2cm x 1,2cm + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa:chiêu

Chuỗi Tỳ Hưu đeo tay đá mã não trừ tiểu nhân S781

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu mã não khói bi lớn (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 15 bi + Khối lượng: 48g + Ý nghĩa: Linh vật số một chiêu tài, phát

Nhẫn Tỳ Hưu dây cước ngọc miến điện chiêu tài S739

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ Hưu dây cước đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): có nhiều ni tay + Khối lượng:5g + Ý nghĩa: tác dụng


Tỳ Hưu Đeo Cổ – Tỳ Hưu Trang Sức Đeo Cổ – Mặt Dây Đeo Cổ Tỳ Hưu